Izrada fasade

Fasada je lice i zaštita, te prepoznatljivost svakoga objekta. Svaki čovjek treba odjeću, pa tako i svaka kuća treba fasadu. Obiteljske kuće, zgrade i poslovni objekti bez fasada i njenih boja izgledali bi bezlično i nedovršeno.

Energetska učinkovitost u praksi

Fasade, osim estetske vrijednosti, imaju i druge bitne uloge kao što je toplinska izolacija i zvučna izolacija. Objekt na kojem je napravljena demit fasada od stiropora ili fasada od kamene vune ostvaruje velike uštede na grijanju zimi i hlađenju ljeti.

Kvaliteta fasade od stiropora ili kamene vune

Kod kvalitetno izvedenih fasada ne postoji mogućnost pojavljivanja gljivica i truljenja u stambenom ili poslovnom prostoru. Vremenski utjecaji na demit fasade od stiropora ili fasade od kamene vune nemaju nikakav utjecaj. Njihova trajnost je tridesetak godina. Njihovi završni dekorativni slojevi su više vodoodbojni od nekadašnjih materijala koji su se koristili za izradu fasada.

Izrada fasade (stiropor fasade, fasade od kamene vune)

Fasade izvodimo od stiropora ili kamene vune ljepljenem fasadnih ploča odgovarajućim ljepilom za svaku od gore navedene te se pričvršćuju PVC pričvrsnicama (tiplama, diblima). Nakon lijepljenja fasadnih ploča obrađuju se svi vanjski kutovi PVC ili ali kutnicima sa mrežicom, a zatim se cijela fasada gleta ljepilom u koje se utapa PVC staklena mrežica. Nakon sušenja fasada se impregnira (grundira) vezivnom smjesom tzv. grundkontakt. Zadnji korak u izradi fasade je navlačenje završnog dekorativnog sloja, u boji po želji investitora, na bazi silikata, akrila ili silikona ovisno o gore navedenom modelu fasade.

T.D.D. gradnja u ponudi nudi druge vidove izrade fasade kao što su:

  • termo žbukane fasade
  • cementni špric, termo žbuka, ljepilo sa mrežicom, grund kontakt i završni dekorativni sloj
  • cementno-vapnena fasada
  • cementni špric, cementno-vapnena žbuka, ljepilo sa mrežicom, grund kontakt i završni dekorativni sloj;
  • sanacija fasada.