Pregled objekata koje smo radili u proteklom periodu na poslovima izrade fasade. Fasade smo radili na stambenim i poslovnim objektima (zgrade, neboderi). U posljednje vrijeme značajan je broj izvedbi obnove fasade i energetske obnove na brojnim neboderima u Zagrebu i drugim gradovima.

  • Show All
  • Fasaderski Radovi
  • Sanacija Nebodera
  • Soboslikarski Radovi
  • Strojna žbuka